www.hundhjalpen.se    Share

VIVIAN

Född ca:
Kön:
Kastrerad:
Övrigt:

Överlåtelsekostnad:

Intresseanmälan:
Läs även:
Mer information:

Till adoptionsprogrammet:
Senast uppdaterad:

Ankom Sverige:
2013 maj
Hona
Ja
---

1000 kr

Fyll i anmälan här
Krav och garantier
info@hundhjalpen.se


2016-07-21
2016-07-21

---
bild-1


För ca två år sedan hittades Vivian i en skogsdunge utanför staden Neptun vid Svarta Havet. Tillsammans med Vivian under ett buskage låg tre små kattungar. Räddarna blev ett par som var ute och vandrade, och hörde pipen från kattungarna. De återvände till sin bil och hämtade en låda de sedan kunde lyfta in kattungarna i, mamma Vivian bar de. Hela familjen bereddes plats hos Mihaela Baisan som driver det lilla hägnet STAAD. En kattunge dog strax efter ankomsten och en annan fick ett hem i Schweiz mycket snabbt. Kvar blev Vivian och lille Dolce - som nu vuxit upp till en stilig kattgrabb. Till att börja med fick de två komma och gå som de ville i huset, men Vivian attackerades av några hundar och det beslöts då att de fick bli inne- katter - på mycket begränsad yta, tyvärr. Det här är inga vildkatter hittade i ödemarken, utan Vivian har nog haft ett hem då hon från första början var mycket social. Det sorgsna är hur man behandlade henne när hon fick ungar - som skräp som kastades bort. Vivian och Dolce är underbara katter som nu bör få tur i livet - och hitta hemmet i Sverige.

Vivian och Dolce är mycket sociala och kärvänliga. De väntar ivrigt hela dagarna på att någon ska hinna ta sig an dem lite, men väntan är lång då Mihaela har otroligt långa arbetsdagar. Katterna håller sig sysselsatta med varandra, men det är en långtråkig tillvaro och katt-livet ska kunna erbjuda så mycket mer. Katterna är mycket fästa vid varandra - Dolce har ju levt med sin mamma varje minut av sitt liv. De sover bredvid varandra, äter bredvid varandra och leker emellanåt med de leksaker som ligger kringspridda på deras yta. Dagarna rullar på och inget intressant händer. Dessa två älskliga katter kommer aldrig att få ett kärvänligt och ansvarsfullt hem i Rumänien - så nu står hoppet till Hundhjälpens vänner. Så här kan det inte fortsätta - katternas liv har satts i "pausläge" och nu måste de få en bättre och värdigare tillvaro. Vi söker för detta underbara par som vill fortsätta leva tillsammans livet ut - ett varmt välkomnande hem där de får en härlig tillvaro hos kärleksfulla människor. Får de bo i lugn miljö ute på landet vill de säkerligen så småningom utforska omgivningarna. Bor de i stadsmiljö önskar de sig en berikad innemiljö. Du som har utrymme hemma och i hjärtat - ge dessa bästa vänner chansen! De sitter i sitt lilla rum och väntar!bild-2 bild-3