www.hundhjalpen.se    Share

POPPET

Född ca:
Kön:
Kastrerad:
Övrigt:

Överlåtelsekostnad:

Intresseanmälan:
Läs även:
Mer information:

Till adoptionsprogrammet:
Senast uppdaterad:

Ankom Sverige:
2016 aug
Hona
Ja
---

1000 kr

Fyll i anmälan här
Krav och garantier
info@hundhjalpen.se


2017-02-26
2017-02-26

---
bild-1


Det är inte bara hundar som far illa på gatorna i Rumänien. Katterna är också extremt utsatta och har få hjälpare. De katter som finns i och kring staden Cernavoda har dock en chans, liksom här lilla Poppet. Den här lilla tjejen var inte ens två månader gammal när hon hittades på gatan i ett förskräckligt skick. Det ena ögat var halvt utrivet och hon var svårt omtöcknad. Det kan vara en annan katt som orsakat detta, eller en hund. Den mänskliga faktorn ska heller inte uteslutas. Lilla Poppet transporterades snabbt SaveTheDogs veterinärklinik där man fick bråttom. Det skadade ögat avlägsnades och kattungen sattes på medicinering samt vätskedropp. Personalen vakade över henne första veckan, tills den akuta krisen var avblåst. Poppet hade tur trots allt - utan den hjälp som stod till hands hade hon dött i plågor. Poppet bor nu i katthuset vid Footprints of Joy - men längtar till en lite lugnare miljö där hon får egna människor som ger henne kärlek och sällskap. Vi vet att hennes hem finns i Sverige - vi vet ännu inte bara var. Hos Dig?

Poppet kommer inte alls till sin rätt i katthuset. De många katterna gör henne rädd och osäker. Poppet är därför tillbakadragen och trivs inte alls bra. Stor del av dagarna sitter hon bara och tittar, lite på sidan om, vilket givetvis innebär att livet blir väldigt enahanda. Glädjande är att hon trots allt har en glad sida inuti. Det bästa Poppet vet är att leka med fjädrar och små tygmöss. Då glömmer hon blygheten och attackerar sina "byten" med iver och fokus. Tillbakadragenheten har även påverkat hennes relation till människorna kring hägnet, där hon känner sig obekväm när någon vill lyfta upp eller kela. Det gäller att närma sig Poppet med lugn och tålamod. Inuti denna lilla, blyga tjej gömmer sig en underbart rar personlighet - som behöver få komma fram. Till vår söta, lilla Poppet söker vi nu ett lugnt och förstående hem där hon i egen takt får börja upptäcka det fina i kattvärlden. Barn under skolåldern bör inte finnas i hemmet. Finns det en katt måste den vara social och snäll. Finns hund måste den givetvis vara mycket snäll mot katter och du måste som ägare visa Poppet stor hänsyn vid introduktionen. Poppets situation är svår och hon har ett stort behov av att få lämna hägnet snarast.bild-2 bild-3